Największe bolączki standardowych rozwiązań I/O – jak sobie z nimi poradzić?

Utrata wartości pomiarowych, podatność na zakłócenia, kłopotliwa wymiana czy możliwość manipulacji przy urządzeniach – to tylko niektóre problemy, które codziennie napotykają użytkownicy standardowych rozwiązań I/O. Obecnie nowoczesne systemy wymiany danych pozwalają na uniknięcie tego typu niedogodności.

Jeszcze do niedawna czujniki ograniczały się zwykle do prostych sygnałów przełączających i wartości analogowych. Teraz to już zupełnie nowa rzeczywistość. Podstawą kolejnej rewolucji przemysłowej są nowoczesne czujniki, w których zastosowano kluczową technologię IO-Link. Teraz dostarczają one nie tylko wartości pomiarowych z urządzeń i maszyn, ale też pozwalają na uniknięcie wielu dotychczasowych kłopotów związanych ze standardowymi rozwiązaniami I/O.

IO-Link rządzi

IO-Link to znormalizowany i niezależny przemysłowy interfejs komunikacyjny. Jest rozwinięciem standardowego połączenia czujników – na typowym sygnale wyjściowym modulowana jest dodatkowa cyfrowa komunikacja szeregowa typu punkt-punkt, bez konieczności adresowania. W dodatku nowe wersje czujników z IO-Link są w pełni zgodne z ich standardowymi odpowiednikami. Dzięki temu istnieje możliwość korzystania ze standardowych wyjść czujników, a dopiero przy późniejszej rozbudowie systemu wykorzystanie IO-Link i implementacja pełnej funkcjonalności bez konieczności kosztownej zmiany okablowania. Standard ten został opracowany wspólnie przez wiodących producentów czujników, elementów wykonawczych i systemów sterowania.

Same zalety

Wśród najważniejszych zalet rozwiązań IO-Link znajduje się szeroka gama obsługiwanych urządzeń. Mogą to być np. czujniki optyczne, indukcyjne lub procesowe, a także mastery IO-Link, które umożliwiają podłączenie nawet ośmiu różnych urządzeń IO-Link. Mastery IO-Link przesyłają rzeczywiste wartości procesowe, parametry i dane diagnostyczne do sterownika, a także pozwalają na jednoczesną wymianę danych ze światem IT z pominięciem sterownika PLC.

Użytkownicy rozwiązań IO-Link nie są już narażeni na długie przestoje w przypadku awarii. Urządzenia te umożliwiają zdalną i szybką diagnostykę, a zatem predykcję uszkodzeń maszyny. Również ich obsługa jest znacznie łatwiejsza i wygodniejsza niż w przypadku standardowych rozwiązań. Mastery IO-Link swoją funkcjonalnością pozwalają także na automatyczną reparametryzację czujnika przy wymianie czy implementację dodatkowych funkcji. Dzięki możliwości zdalnej parametryzacji urządzeń – zarówno z poziomu sterownika PLC, jak i komputera PC – możliwe jest stosowanie wielu profili produkcji bez konieczności manualnej zmiany parametrów przy przezbrajaniu maszyn.

Sposób na oszczędności

Obecnie czujniki IO-Link można wykorzystać do zapewnienia maksymalnej efektywności i oszczędności. Umożliwiają one transparentność danych procesowych od maszyny do systemów klasy ERP, np. SAP, co pozwala na maksymalną optymalizację istniejącego systemu automatyki.

Jeśli chodzi o korzyści płynące ze stosowania rozwiązań opartych na IO-Link, ich użytkownicy wskazują na zmniejszenie kosztów budowy maszyn. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu liczby urządzeń procesowych przy pomocy inteligentnych urządzeń IO-Link, dostarczających więcej niż jedną wartość pomiarową. W dodatku wymagany jest tylko jeden moduł wejść/wyjść (master IO-Link) i jeden przewód magistralowy. Poza tym dzięki bogatej ofercie rozwiązań polowych istnieje możliwość zredukowania przestrzeni zajmowanej przez doszafkowe karty I/O. Maleje również koszt prac inżynierskich.

IO-Link okazuje się być doskonałym, uniwersalnym rozwiązaniem, eliminującym wiele problemów wynikających ze stosowania standardowych rozwiązań I/O, które już od lat sprawdza się w zakładach przemysłowych i wszystko wskazuje na to, że zadomowi się na dobre w nowoczesnych przedsiębiorstwach.


Bartosz Dudziński jest inżynierem projektu w firmie ifm electronic.

 


Źródło: https://www.controlengineering.pl/najwieksze-bolaczki-standardowych-rozwiazan-i-o-jak-sobie-z-nimi-poradzic/