Serwis olejowy FUCHS w zakładzie produkcyjnym DMG MORI – FAMOT w Pleszewie

W listopadzie 2018 przedstawiciele FUCHS Polska i FAMOT Pleszew podpisali umowę współpracy w zakresie outsourcingu gospodarki olejowej (CPM). Kontrakt został podpisany na 3 lata. Serwis CPM rozpoczął pracę w FAMOT 02.01.2019.

FAMOT otrzymuje od FUCHS profesjonalny serwis oraz pełne zarządzanie produktem i procesami od zakupów, przez wdrożenie, zastosowanie, pielęgnację, po utylizację, połączone z nowoczesnymi na- rzędziami IT: program IT, skanery, magazynowanie w chmurze, analiza danych, itd. Dodatkowo mają miejsce ujednolicenie środków smarnych, standaryzacja procesów, łatwość atestacji, negocjacje glo- balne w obszarze ceny, logistyki, rozwój produktu zarządzany globalnie, czy scentralizowanie działań R&D.

Co spowodowało wybór FUCHS jako Partnera? Kompetencje pracowników, dotychczasowe sukcesy i doświadczenie w tego typu usługach oraz natychmiastowa reakcja, działania proaktywne, wskazanie obszarów do poprawy i optymalizacji.

FAMOT PLESZEW Sp. z o.o. jest producentem najnowocześniejszych obrabiarek DMG MORI. Zakład jest stale rozbudowywany i docelowo, do 2020 roku, ma produkować około 2000 obrabiarek. Aktual- nie trwa budowa kolejnej hali w której pracować będzie 8 bardzo dużych wielozadaniowych centrów obróbkowych.

FUCHS jest największym niezależnym producentem środków smarnych na świecie, z oddziałem w Pol- sce. W siedzibie w Gliwicach produkowanych jest prawie 33 tysiące ton środków smarnych, a trwająca od kilku lat ciągła rozbudowa zakładu ma zapewnić moce produkcyjne na poziomie 50 tys. do 2025 roku.

W 2017 roku firmy DMG MORI i FUCHS podpisały globalny kontrakt mający na celu wzmocnienie rela- cji biznesowych, opartych przede wszystkim na przewadze technologicznej. Jako Partnerzy Technolo- giczni, firmy planują wspólnie rozwijać nowe środki smarne i usługi związane ściśle ze stosowaniem ich w obrabiarkach. Kolejnym celem współpracy jest dalszy rozwój rozwiązań cyfrowych w procesie produkcji i monitoringu warunków pracy zarówno maszyn, jak i całych zakładów produkcyjnych.