ARC Advisory Group
ARC Advisory Group

Firma ARC Advisory Group została założona w 1986 roku i jest liderem w dziedzinie badań i doradztwa technologicznego w przemyśle, infrastrukturze i miastach. Firma ARC wyróżnia się ze względu na szerokie spektrum zarówno technologii informacyjnych (IT), jak i technologii operacyjnych (OT) i powiązanych trendów biznesowych. Nasi analitycy i konsultanci mają wiedzę branżową i doświadczenie z pierwszej ręki, aby pomóc naszym klientom znaleźć najlepsze odpowiedzi na złożone kwestie biznesowe, przed którymi stają dziś organizacje. Dostarczamy klientom usług technologicznych strategiczne badania rynku i pomagamy klientom końcowym rozwinąć odpowiednie strategie przyjęcia, a także oceniać i wybierać najlepsze rozwiązania technologiczne dla swoich potrzeb.