ASD Consulting

ASD Consulting jest firmą z branży doradztwa operacyjnego, która od początku swojej działalności (tj. od 5 lat) łączy:

  • podejście procesowe (Lean Management, ACM, Six Sigma, MTM)
  • z zaawansowaną analizą danych (Data Mining, Algorytmy Sztucznej Inteligencji)

w celu optymalizacji produkcji i logistyki. Obecne trendy w zarządzaniu – silny rozwój koncepcji Industry 4.0 – pokazują, że przyjęta przez nas droga do optymalizacji procesów była słuszna.

Jedną z cech, która wyróżnia ASD Consulting jest integracja środowisk naukowych i biznesowych. Konsultanci ASD, w większości, współpracują w różnym charakterze (wykładowcy, doktoranci, doktorzy) z najlepszymi jednostkami naukowymi w kraju (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska Akademia Nauk) w obszarach: od zarządzania, przez statystykę, aż po fizykę.