Polish Manufacturing Today
Polish Manufacturing Today„Polish Manufacturing Today” jest anglojęzyczną publikacją, która stanowi kompleksowy przegląd aktualnego stanu produkcji w Polsce. Celem publikacji PMT stworzonej przez redakcje czasopism „Control Engineering Polska” i „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu” jest przybliżenie informacji Czytelnikom zagranicznym, w tym między innymi zwiedzających targi Hannover Messe, na temat obszarów przemysłowych, dostawców, podwykonawców w Polsce, a także ogólnego stanu zdolności technologicznej polskich wytwórców. Adresatami są dyrektorzy i menedżerowie z firm zagranicznych, którzy chcą inwestować w Polsce, producenci zagraniczni zainteresowani produkcją w Polsce oraz decydenci w istniejących zakładach produkcyjnych w Polsce.