Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Składa się z dziesięciu wydziałów (Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Elektrycznego, Fizyki Technicznej, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Maszyn Roboczych i Transportu, Technologii Chemicznej). Dzięki lokalizacji na trasie Warszawa – Berlin, Politechnika Poznańska może prowadzić badania i utrzymywać kontakty naukowe z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi.

Instytut Informatyki jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Informatyki, i specjalizuje się w badaniach podstawowych i stosowanych w obszarze badań operacyjnych, systemów rozproszonych, sztucznej inteligencji, analizy danych i uczenia maszynowego. W Instytucie zatrudnionych jest około 180 osób, w tym 4 znajdujące się wśród 100 najczęściej cytowanych polskich naukowców.