Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest największą uczelnią techniczną w Polsce posiadającą bardzo duży potencjał badawczy, kadrowy i dydaktyczny. Prowadzi szereg badań w obszarach kluczowych dla rozwoju i wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Utworzenia Platforma Przemysłu 4.0 ma za zadanie koordynację badań w tym obszarze. Mazowieckie Centrum Przemysłu 4.0 ma z kolei za zadanie oferowanie usług B+R dla przedsiębiorstw. Podejmowane działania wpisują się w inicjatywę Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mające na celu utworzenie Polskie Platformy Przemysłu Przyszłości wspierającej wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w gospodarce.