Wizja społeczeństwa, przemysłu i infrastruktury w roku 2040

Podczas panelu sztucznej inteligencji

|Godz. 15:25 – 15:45|

Prezentacja będzie z sposób zintegrowany przedstawiać trzy nurty przemian, które wiąże się z pojęciem czwartej rewolucji przemysłowej. Na podstawie obserwowanych już procesów oraz rozumiejąc doniosłość nowych wynalazków w zakresie techniki i technologii zaproponuję pewną wizję gospodarki kraju wysokorozwiniętego w roku 2040. Jej istotą jest przekonanie, że zmiany we wszystkich trzech obszarach będą odbywały się współbieżnie, a tempo będzie wyznaczać zdolność społeczeństw od absorbowania nowej wiedzy i wynikających z niej możliwości.

 

PRELEGENT

Jarosław Tworóg
Wiceprezes
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji